• Lượt truy cập

    • 55,641 Page view
  • Đăng nhập

  • Advertisements

Tin cập nhật: Văn bản 2956/NHNN-CSTT – Yêu cầu kiểm soát hoạt động tín dụng năm 2011

On the net

TCTD nào chưa giảm tỷ trọng cho vay phi sản xuất theo đúng quy định sẽ bị NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 2 lần so với tỷ lệ chung

TCTD nào chưa giảm tỷ trọng cho vay phi sản xuất theo đúng quy định sẽ bị NHNN áp dụng  tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 2 lần so với tỷ lệ chung

Trước 22/4, các ngân hàng phải gửi kế hoạch tăng trưởng tín dụng 2011

(DVT.vn) – Đồng thời, TCTD gửi báo cáo cho vay lĩnh vực phi sản xuất cho chậm nhất vào ngày 12 tháng tiếp theo tháng báo cáo.

Ngày 14/4/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 2956/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài (các TCTD) kiểm soát hoạt động tín dụng năm 2011.Một là, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20% (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá). Hoạt động cấp tín dụng bao gồm nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

Gửi báo cáo về vụ chính sách tiền tệ, NHNN một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 trước ngày 22/4/2011 theo biểu kèm theo công văn này.

Hai là, thực hiện giảm tốc độ và tỷ trọng cho vay lĩnh vực phi sản xuất và áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo Chỉ thị số 01.

Cụ thể, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất của TCTD so với tổng dư nợ đến 30/6/2011 tối đa là 22% và đến 31/12/2011 tối đa là 16%.

Trường hợp TCTD chưa thực hiện được tỷ trọng này theo lộ trình, sẽ áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 2 lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với TCTD và biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012.

TCTD gửi báo cáo cho vay lĩnh vực phi sản xuất cho vụ chính sách tiền tệ chậm nhất vào ngày 12 tháng tiếp theo tháng báo cáo.

Trường hợp đến ngày 12/7/2011 và ngày 12/01/2012, NHNN chưa nhận được đủ các báo cáo cho vay lĩnh vực phi sản xuất tháng 6 và tháng 12 năm 2011 thì NHNN xác định tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất theo số liệu dư nợ tháng 5 và tháng 11/2011 làm cơ sở áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Lam Thanh

Theo Dvt.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: